Waarom Dit Platform ?

De Covid-19 pandemie zorgt voor een crisis die ongetwijfeld historisch is. Ons dagelijks leven, onze routines, ons werk, onze gewoontes zijn overhoop gegooid door de verplichte isolatie en bijzondere maatregelen ...

Oproep aan archivarisssen...

Met het project « Archives de Quarantaine Archief : dossier Covid-19 » (#AQA) willen we archivarissen en informatiebeheerders aanmoedigen om de coronacrisis te documenteren en archiveren.  In deze periode spelen archivarissen een essentiële rol bij het vastleggen wat deze crisis teweegbrengt, bij het bewaren van verhalen, getuigenissen, reflecties, foto’s enzovoort van burgers, bedrijven en andere organisaties.

We willen archieven die een archiveringsactie opzetten ondersteunen door praktische informatie aan te bieden en te verwijzen naar interessante websites (« Tools »). Ter inspiratie tonen we de verschillende initiatieven die collega’s ondernemen (« Archivarissen in actie »).

... aan burgers ...

Er zijn vele burgerinitiatieven naar aanleiding van de crisis. Allemaal acties die waardevol zijn om te archiveren als bronnen voor de geschiedschrijving van morgen … Daarom willen we deze initiatieven hier doorgeven zodat we niet vergeten ze ook duurzaam te bewaren (« Burgerinitiatieven »).

... en aan onderzoekers!

De Covid-19 pandemie, die vele lagen van onze samenleving aantast, trekt ook de aandacht van onderzoekers uit verschillende disciplines. Studies en analyses van deze historische gebeurtenis zien we vandaag reeds verschijnen. Na deze gezondheidscrisis zullen er allicht nog meer verschijnen. We verwijzen er hier naar onder « Studies ».