Stadsarchief Izegem legt coronaperiode vast

Het stadsarchief Izegem maakt werk van het opbouwen van een Coronacollectie. De inwoners van Izegem en deelgemeenten worden opgeroepen om materiaal over de coronacrisis binnen te brengen (zowel digitaal als op papier). De bedoeling is om in de eerste plaats een beeld te kunnen vormen van de impact van Corona op het openbare leven in Izegem: verlaten straten en pleinen, ontstaan van allerhande burgerinitiatieven, typische Izegemse activiteiten of gebeurtenissen die niet konden plaatsen en eventuele alternatieven die werden ontwikkeld…

Inwoners van Izegem en deelgemeenten kunnen via een online invulformulier hun materiaal indienen. Herinneringen of bevindingen op papier kan men afgeven aan de balie van het stadhuis of deponeren in de brievenbus.

Zie ook https://bienet.be/stadsarchief-izegem-legt-coronaperiode-vast/.

Étiquettes:

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *